Neden Gençlik Katılımı?

 

Gençler; Yeni fikir, farklı bakış açıları ve yenilik demektir. Çünkü her yeni kuşak bir öncekinden daha donanımla, daha yenilikçi daha bilgiyi alma kapasitesi yüksek olarak toplumlarda var olur. Bu da var olan sistem de farklı fikirlerin ve yorumların oluşması için ülke adına büyük bir avantaj sağlar. İşte bu sebeple devletin karar alma sürecinde gençlerin de katılımının olması büyük önem taşımaktadır. Bu projemizde Gençlik Katılımı hakkında toplumda farkındalık yaratarak onların aktif ve etken olmalarını sağlamayı hedefliyoruz. Umuyoruz ki projemizle birlikte, Gençliğimiz fikirlerini daha çok söz sahibi ve fikirlerini bilgilerini doğru mekanizmaları doğru şekilde kullanarak kendilerini toplumda öne çıkarabileceklerdir.

 

Genç nüfus oranının Avrupa ülkelerine göre çok daha fazla olduğu ülkemizde gençlerin doğru projelerle aktif katılımcı olduklarını düşündüğümüzde hem eğitim hem ekonomik he sosyal anlamda daha çok gelişmeler göstermemiz mümkün olur. Her bir neslin bir önceki nesle nazaran teknoloji ve sosyal açıdan daha farklı bir ortamda var olması doğru bir yol haritasıyla yenilikçi bir toplum oluşturma potansiyeli taşır. Bu ve dahası sebeplerle Gençlik her zaman en büyük yeniliktir.

Katılım için Araçlar ve Metotlar:

 

Siyası Katılım

• Seçme ve Seçilme hakları

• Bakanlık ve Belediyelerde staj imkanları

• Belediyelerin gençlik birimlerinde yer alma

• Siyasi partilerin gençlik kollarına dahil olma

• Sosyal Medya kullanarak fikirlerini paylaşabilme

 

Sivil Topluma Katılım

• Kar amacı gütmeyen kuruluşlarında aktif rol alma

• Üniversite gençlik birimlerinde aktif rol alma

• Sosyal sorumluluk projelerinde yer alma

• Sanatsal ve Kültürel topluluklar oluşturma

• Fikirlerini paylaşabileceği sosyal medya olanakları

E-Parlemento

 

E-Parlamento internet üzerinden kullanılan online bir sistemdir. Tüm katılımcıların parlamenter sistemle ilgili tecrübe ve bilgilerini paylaşarak diğer katılımcıların faydalanmasını sağlayacak hızlı öğrenme ve araştırmayı pratikte uygulanmasını sağlayacak bir sitemdir. Bu sistem Avrupa’da meclis üyelerince kullanılmaktadır. Amacımız ise bunu Türk Gençlerine ve Gençlik kurumlarına de tanıtarak, kullanmalarını yaygınlaştırmak ve bu sayede Avrupa ve Türkiye arasındaki sosyal ağlar üzerinden kapasitelerinin ve ilişkilerinin gelişmesini sağlamaktır. Bununla birlikte gençlik alanında yapılan tüm projelerin gençler ve gençlik STK’ları tarafından yayınlandığı ortak bir platform oluşturulmuş olacaktır.

 

E-parlamento Gençlik projelerinizi paylaşabileceğiniz, sizin projelerine uygun veya sizin gerçekleştirmek istediğiniz projenize benzer projelerin sahipleriyle iletişime geçip fikir alışverişi yapmanızı sağlayacaktır. Bu paylaşım sadece Türk gençleri ve kurumları arasında değil ayrıca Avrupalı gençler ve kurumlarla da yapılabilecektir. Bu da ülkeler arası diyalogu artırırken ülkemizde gençlik projelerinin daha ulaşılabilir ve daha verimli bir şekilde yapılabilmesini sağlayacaktır.

 

İleriki süreçte bu e-parlamento sistemimizi ülkemizde kullanımı yaygınlaştırarak, Gençlik Projeleri Data bankası olmasını hedefliyoruz. Böylelikle, gençlerin yapmak istedikleri benzer projelerin sahipleri ile bilgi alış-verişi yapabilecekleri, o ana kadar yapılmış ve yapılmakta olan gençlik projelerine kolayca ulaşabilmelerini sağlayarak Gençlik Projelerine eğilimin artmasını amaçlıyoruz.

Proje Sahibi

 

WALD

 

Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi Vakfı (WALD);demokrasi ve insan halklarının yerleşip yaşamasını sağlayacak temel kurumların demokratik yerel yönetimler olduğu düşüncesinden hareketle, yerel yönetimlerin temel aldığı ilkelerin yeniden gözden geçirilmesi, sürekli olarak tartışılması ve geliştirilmesi gereğinden yola çıkılarak oluşturulmuş bir sivil toplum kuruluşudur. Kuram ve uygulamayı aynı çatı altında bir araya getiren, görüş ve deneyim alışverişine olanak sağlayan WALD, demokrasi ve insan hakları ideallerini paylaşmak ve etkin bir yerel yönetim yaratmak için çalışmaların yapıldığı ve kamuoyuna duyurulduğu bir forum sunmaktadır. Bu amaç doğrultusunda; toplumsal potansiyelin gelişimini sağlamak ve toplumsal duyarlılık bilincini gelecek nesillere aktarmak için özgün, yenilikçi ve kalıcı değerler oluşturarak insanların hayatında fark yaratan çalışmalar içerinde yer almaktadır.

 

WALD; adını dünyaya duyurduğu 8 Temmuz 1992 tarihinden itibaren, yerel yönetim ve demokrasi kavramlarını ortak bir platformda buluşturarak, demokrasinin yerel yönetimler arasında daha derinden kavranmasını sağlayıcı çalışmaları desteklemiş ve yerel yönetimlerin, demokratik katılımcı yöntem ve süreçleri kurumsallaştırmalarına ve insan haklarının korunmasına yönelik faaliyetler içerisinde yer almıştır. Özellikle; kadınlar, çocuklar, gençler ve engellilere eşit fırsatların yaratılması ve topluma aktif katılımlarını destekleyen ortamların geliştirilmesine katkı sağlayan ulusal ve uluslararası projelerde etkin rol üstlenmiştir. Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi Vakfı (WALD); insan hakları, demokrasi, eğitim, sağlık ve kültür alanlarında desteklediği projelerle, toplumun daha hızlı gelişmesine destek olmakta ve toplumun karşı karşıya bulunduğu sorunlara çözüm seçenekleri sunarak demokratikleşme sürecine katkıda bulunmaktadır.

 

Proje Ortakları

 

• Zeytinburnu Belediyesi

Zeytinburnu 1957 yılında İstanbul'un 14. ilçesi oldu. Zeytinburnu, 1953 yılına kadar doğusu Fatih, batısı ise Bakırköy ilçesine bağlı olarak yönetildi. 1950’nin başlarında artık Fatih veya Bakırköy ilçesinden yönetimi yapılamayan Zeytinburnu’nun yeni bir yönetimsel bir örgüte kavuşturulmasına yönelik adımlar atıldı. 30.07.1953 tarihinde Fatih ilçesine bağlı "Zeytinburnu Bucağı" olarak örgütlendirildi. Batı bölümü yine Bakırköy ilçesine bağlı olarak kaldı.

• Bağcılar Belediyesi

Bağcılar Belediyesi 2 Kasım 1992 kuruldu. O günden bugüne hizmetine devam ediyor. Belediyecilik serüvenine ilkelerle yön verdi; “Önce İnsan” diyerek yola çıkıldı. Daha sonra “Gelecek Seçim İçin Değil, Gelecek Nesil İçin Belediyecilik” dedi. “Özgün Projeler, Kalıcı Eserler”i gerçekleştirdi. Hizmetlerinde ödüller aldı. “Hayalden Modele”, “İlklerin Belediyesi” oldu. Ve “Bağcılar’a Değer” diyerek tüm bağcılar halkına gereken değeri verdi.

• Intercultural Communication and Leadership School (ICLS)

Hayat, farklı kültürlerden, dinlerden ya da etnik kökenden insanların yan yana yaşadığı zaman kültürlerarası olur. İletişim ve liderlik kültürlerarası yaşamda, farklı insanların bir arada yaşayabilecekleri, etkileşim içinde ve işlevli bir toplum olarak ya da huzurlu ve karşılıklı müreffeh bir şekilde yaşamın var olmasında önemli rol oynar. Kültürlerarası iletişim ve liderlik, farklı kültürlerden, dini inanışlardan, bölgelerden insanların birlikte yaşayabilmeleri konusunda insanlara hizmet etmek ve onların refah ve huzurlu bir toplum olmalarına etki edebilmektir. Kültürlerarası İletişim ve Liderlik Okulu (ICLS) dünyanın çeşitli yerlerinde bu anlayışı oluşturabilmek için çalışır.

 

Projenin Hedefleri

 

• Avrupa ve Türkiye arasındaki diyaloğun gelişmesini sağlamak

• Gençlerin karar alma sürecine katılımının artmasını sağlamak

• Projeye katılacak tüm Türk STK, yönetici ve diğer genç katılımcıların, Gençlerin karar alma sürecine katılımlarında Avrupa politikasını ve uygulama şekillerini öğrenmelerini ve tecrübe edinmelerini sağlamak

• Tüm ortak ve katılımcılara yerinde, uygulamalı faaliyetlerle birlikte Gençlik katılımı hakkında tecrübe ve bilgi kazandırmak

• Politikacıların ve yerel yöneticilerin katılımıyla birlikte Avrupa ve Türkiye faaliyetlerinde edindikleri tecrübe ile farklı bir vizyona sahip olmalarını sağlamak

• Türkiye ve Avrupa arasındaki sosyal ilişkilerin gelişmesini ve iyileşmesini sağlamak